QR-code verplicht va 6 november

Vanaf zaterdag 6 november is het voor elke bezoeker vanaf 18 jaar verplicht om een QR-code te laten zien bij de receptie. Er is namelijk een geldig coronatoegangsbewijs verplicht. Dit geldt ook voor de ouders/begeleiders van de kinderen van de zwemles. Er kan ook gevraagd worden naar een geldig ID-bewijs om de QR-code te controleren.

Verder wordt de 1,5 meter een dringend advies, dat blijft een veilige afstand voor jezelf en anderen. We adviseren ook iedereen tot de kleedkamers een mondkapje te dragen. De douches en kleedkamers zijn open, ook de stoombaden en sauna’s blijven open. De openingstijden blijven hetzelfde.

De ouders/begeleiders van de zwemlessen ontvangen een mailbericht met meer details over het halen & brengen van de kinderen naar de zwemles.

Graag jullie medewerking op een soepele controle van de QR-code bij de receptie. Als iedereen meewerkt en zich aan de corona-regels houdt, houden we het zwembad zo lang mogelijk open. En blijven we gezond.

Lees hier het protocol verantwoord zwemmen vanuit de zwembadbranche.

Lees hier nog extra informatie over de bevestiging waarom ook ouders/begeleiders een geldige QR code moeten laten zien:

Den Haag, 16 november 2021
Kenmerk: VSG/2021/AJ-ah-U21197
Onderwerp: CTB-verplichting zwembaden
Contactpersoon: André de Jeu Geachte wethouder sport/college,

Wellicht zijn er ook in uw gemeente vragen over hoe het nu zit met de CTB-verplichting voor toegang tot zwembaden? Ook wij krijgen hier veel vragen over. Daarom hebben wij gemeend u specifiek over dit onderwerp deze update te sturen.
 
Onderstaande is gebaseerd op vragen die in de Tweede Kamer zijn gesteld en gisteren, 15 november, schriftelijk zijn beantwoord door minister Hugo de Jonge (zie ook de bijlage onderaan deze brief).
 Waarom is het coronatoegangsbewijs (CTB) ook van toepassing voor ouders/begeleiders die hun kind naar zwemles brengen? 
Antwoord: Vanwege de epidemiologische situatie en de toenemende druk op de zorg heeft het kabinet 2 november jl. op basis van het 128e OMT-advies besloten een aantal maatregelen te verscherpen. Het OMT heeft onder andere een bredere toepassing van het coronatoegangsbewijs (CTB) geadviseerd, aangezien dit een gerichte maatregel is die effect kan hebben op de transmissie. De bredere inzet van het CTB zorgt ervoor dat activiteiten door kunnen gaan op een veiligere manier, in plaats van weer beperkt of gestopt te moeten worden. Daarom heeft het kabinet in lijn met het OMT-advies ervoor gekozen ook het CTB in de binnenruimte te verplichten voor ouders die hun kind naar zwemles komen brengen.
 Hoeveel ouders zullen zich naar verwachting moeten laten testen om hun kind naar zwemles te mogen brengen? 
Antwoord: Jaarlijks halen ongeveer 300.000 kinderen hun zwemdiploma. Uitgaande van één begeleidende ouder per kind dat les volgt zal een vergelijkbaar aantal ouders hun kind van en naar de zwemles willen begeleiden. Bij een vaccinatiegraad van 84,1 (cijfer op 31-10-2021) gaat het om circa 47.700 ouders die moeten testen voor zij hun kind naar zwemles brengen. Maar deze ouders hebben ook andere, praktischere alternatieven.
 Is het niet onacceptabel als kinderen zwemlessen missen en hierdoor minder goed leren zwemmen, doordat ouders de toegang wordt geweigerd tot zwembaden? 
Antwoord: Als kinderen zwemlessen missen omdat hun ouders geweigerd worden is dit uiteraard onwenselijk. De minister wil echter wel benadrukken dat ouders niet geweigerd worden maar dat ze gevraagd worden een geldige QR-code te tonen. Deze code kan middels volledige vaccinatie, genezing of testen verkregen worden.
 8 maart 2021 is een kleine aanpassing van de coronamaatregelen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de zwemlessen doorgang konden vinden? Wat is er nu anders in vergelijking tot toen?Antwoord 5: De situatie van 8 maart is anders dan de huidige. Toen waren zwembaden gesloten voor alle activiteiten en is voor zwemles een uitzondering gemaakt. In de huidige situatie kunnen kinderen gewoon zwemles volgen en kunnen hun ouders ook mee naar binnen mits ze een geldige QR-code kunnen tonen net zoals dat voor andere sporten geldt.
 Is de minister bereid om een uitzondering te maken op de verplichting van het CTB voor ouders die hun kinderen komen halen of brengen naar zwemles en bijvoorbeeld in plaats daarvan het dragen van mondkapjes te verlangen of 1,5 meter afstand te bewaren? 
Antwoord 6: Nee. De minister kiest ervoor om hier geen uitzondering voor te maken. Zijns  inziens is op dit moment het risico op transmissie te groot. Het OMT adviseert om het risico op transmissie te reduceren door het CTB breder in te zetten en daar houdt de minister aan vast.
 
Wij gaan ervan uit dat bovenstaande vragen en antwoorden u als gemeente, de zwembadexploitanten de ouders/verzorgers en sommige koepels van zwemlesscholen/-aanbieders helpen om uit te leggen dat een CTB verplicht is voor zwembaden en het waarom daarvan.
 
Mochten er wijzigingen of aanpassingen komen, dan zullen wij u daarover uiteraard informeren.
 
Nuttige link geldend zwembadprotocol
Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden voor zwembaden, verwijzen we u naar de website WaterVrij, via deze link van onze partners in de zwembadwereld. Wij hebben uitvoerig dagelijks contact met deze koepels. Onze informatie komt bovendien tot stand in nauw overleg met het ministerie van VWS en NCTV. Zie voor het huidige protocol ook de bijlage onderaan deze brief.
 
Voor overige vragen kunnen gemeenten contact met ons opnemen via info@sportengemeenten.nl. Met vriendelijke groet,
Afbeelding verwijderd door afzender.
André de Jeu
Directeur Vereniging Sport en Gemeenten

We hopen iedereen op een veilige manier te kunnen ontvangen, het Sprenkelaar Team staat nog steeds voor jullie klaar.