Idee voor zwembad-plus in Apeldoorn

In de raadsvergadering van 17-01 19 is besloten dat er budget vrijkomt voor verder onderzoek naar een vijftig meter bad.

Lees ook de krantenartikelen van de Stentor: https://www.destentor.nl/apeldoorn/enthousiasme-over-idee-voor-50-meter-bad-in-apeldoorn~a15f2ff7/En dit hebben we op facebook gedeeld: Groot zwembad kan hele Veluwe plezier doen


Vorige week in de Stentor verschenen:
Johannes Rutgers 16-01-19,

“Bij een nieuw zwembad aan de noordkant van Apeldoorn komen mogelijk meer voorzieningen, zoals binnensportactitviteiten. Dat is een serieuze optie die de gemeente Apeldoorn de komende tijd wil laten onderzoeken.

Het nieuwe bad moet in de plaats komen van De Sprenkelaar. Dat complex aan de Laan van Zevenhuizen is technisch gezien op. Het renoveren van het bad uit 1970 is niet meer de moeite, zo concluderen adviesbureaus. De gemeente Apeldoorn zet daarom in op nieuwbouw, zoals deze krant in september al meldde. Ook het bestuur van De Sprenkelaar ziet graag een nieuw complex verrijzen.

Bezoekersaantallen

Als de gemeenteraad daar donderdag mee instemt, gaat er een onderzoek lopen naar de mogelijkheden. Eind dit jaar moet dan helder zijn waar in Apeldoorn-Noord het best een nieuw bad kan komen, hoe dat er uit komt te zien en hoe de exploitatie in elkaar zit. Wat betreft burgemeester en wethouders wordt daarbij onderzocht of er meer functies bij het zwembad kunnen worden ondergebracht. ‘Dergelijke combinaties kunnen leiden tot hogere bezoekersaantallen en lagere kosten’, zo is de motivatie.
Heel concrete ideeën zijn daar nog niet bij, zegt gemeentelijk woordvoerder Toon Schuiling. Het ligt voor de hand om vooral te kijken naar sport-gerelateerde voorzieningen. Dat zijn bijvoorbeeld een fitnessbedrijf, fysiotherapie of een complete sporthal.

Gebreken

Het zal nog enkele jaren duren voor er daadwerkelijk in Apeldoorn-Noord een nieuw zwembad of ruimer sportcomplex staat. De bedoeling is De Sprenkelaar in die tussentijd open te houden. De gemeente hoopt op opening van een nieuw bad in 2022, maar hanteert vooralsnog een overbruggingstermijn van vijf jaar. Het is geen zekerheid dat het Zevenhuizense zwembad nog zo lang door kan draaien. Het is denkbaar dat er grote gebreken ontstaan die in redelijkheid niet meer te verhelpen zijn. Ook hangt het openhouden af van vrijstelling die de provincie moet verlenen rond een aantal wettelijke eisen.

Urgent

Twee onderzoeksbureaus constateerden de afgelopen anderhalf jaar dat zelfs ‘urgente’ ingrepen noodzakelijk zijn, onder meer aan dragende delen. De opsteller van het eerste technische rapport wil daar publiekelijk geen details over geven. Hij gaat er vanuit dat de aanbevelingen inmiddels zijn opgevolgd. De Sprenkelaar-manager Etienne Stoltenkamp verzekert dat dat het geval is. De veiligheid is volgens hem gegarandeerd. 
Dat stelt ook de gemeente Apeldoorn: er is ‘een adequate monitoring van de bouwkundige staat’. De directeur van het tweede technisch inspectiebureau bevestigt dat desgevraagd.
Gevaar is er dus niet volgens alle betrokkenen. Hoe dan ook is duidelijk dat er tempo nodig is. Als onverhoopt nieuwbouw niet haalbaar blijkt, gaat het huidige bad toch dicht. Manager Stoltenkamp houdt nog even voor zich wat De Sprenkelaar zelf als beste oplossing ziet voor de lange termijn.”